Unified Hjälpcenter

Unified Home

Unified Home är din portal för att göra finjusteringar av din tjänst. Du kan exempelvis spela in ett välkomstmeddelande till dina grupper eller hänvisa dina kollegor.

Logga in eller ut en kollega ur en grupp